Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
7/16
9/16
10/16
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Linkit
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku

Länsi-Suomen Herännäislehden pääkirjoitus 9/16

Länsi-Suomen Herännäislehdestä julkaistaan LSRY:n kotisivuilla pääkirjoitus. Koko lehden voit tilata kotiin painettuna tai sähköpostiisi e-lehtenä tilaussivun kautta.


Uutta hengellistä kirjallisuutta Inkerin kirkon käyttöön

Timo Laato, päätoimittaja

Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry on saanut olla omalta osaltaan taloudellisesti tukemassa Inkerin kirkon kustannustoimintaa. Sen tuloksena Johan Arndtin kuuluisat kirjat "totisesta kristillisyydestä" ovat ilmestyneet tuoreena painoksena koko kristikansan käyttöön. Ekumeenisesti sangen merkittäväksi tämä projekti kävi sen vuoksi, että käännöstyöstä ja painatuksesta on vastannut Venäjän ortodoksinen kirkko! Tähän on ollut syynä joskus 1700-luvulla elänyt, arvostettu ja kunnioitettu ortodoksipiispa Tihon Sadonski. Hän vaikutti laajasti ja kirjoitti hengellisesti herättäviä kirjoituksia, joiden yhtenä keskeisenä lähtökohtana ja vaikuttimena olivat Arndtin teokset, erityisesti juuri hänen kirjansa totisesta kristillisyydestä. Kerrotaan hänen jopa sanoneen, että nämä kirjat ovat Pyhän Raamatun jälkeen tärkeintä, mitä koskaan on kirjoitettu kristikansalle. Tuskin tällaista (tai mitään vastaavaa) olisi mahdollista kuulla täällä itärajan toisella puolella oman rakkaan kansankirkkomme virallisissa julkilausumissa.

Suomessa laajalti vallitsevan, pahenevan luopumuksen keskellä on ihmeellistä panna merkille täysin päinvastainen kehitys Venäjällä. Evankeliumi voittaa ja valloittaa siellä. Kiitos Herran! Edelleen kannattaa huomata, että nimenomaan rukoilevaisuuden vaalima vanha hartauskirjallisuus nousee aivan yllättävästi näin keskeiseen asemaan. Se toimii ikään kuin merkittävänä sillanrakentajana, yhteyden luojana kahden kirkkokunnan välillä. Kuka olisi ikinä uskonut? Joskus Johan Arndtia on haukuttu kiivaaksi puhdasoppiseksi, toisinaan taas ikäväksi pietistiksi. Tosiasiassa hän oli ennen muuta raamatullinen luterilainen. Siinä on hänen voimansa yhä edelleen tämän päivän hengellisessä vuorovaikutuksessa. Ei siis ole mitään syytä hävetä todellista puhdasoppista tai pietististä perintöä! Päinvastoin iloitaan siitä. Koetellaan tietysti kaikki ja pidetään se, mikä hyvää on.

Johan Arndtin teokset julkaisi painotalo Eksmo. Julkistamistilaisuus pidettiin syyskuun 8. päivänä Pietarin pyhän Marian kirkossa. Kääntäjänä on toiminut igumeni (eli munkkiluostarin johtaja) Peter Mezhsrinov. Inkerin kirkko hankki omaan käyttöönsä rukoilevaisten avustamana 750 kpl po. kirjaa. Sen ylläpitämiltä kotisivuilta on luettavissa venäjäksi mm. seuraavaa:

"Elokuussa ilmestyi painotalo Eksmosta saksalaisen luterilaisen teologin Johan Arndtin (1555-1621) kirja Totisesta kristillisyydestä. Se on yksi merkittävimmistä teoksista kristillisen ajattelun historiassa. Aikaisempien vuosisatojen aikana tämä kirja oli elintärkeää hengellistä ruokaa koko Euroopalle. On mahdotonta laskea niiden kaikkien painosten lukumäärää, jotka siitä on otettu ilmestymishetkestään alkaen, vuodesta 1605 saakka. Harvoinpa kukaan - kuuluisan saksalaisen teologin sanoin - on julistanut Pyhiä Kirjoituksia yhtä puhtaasti, täysipainoisesti ja kokeneesti kuin Arndt. Kirja on jättänyt olennaisen jäljen venäläiseen kulttuuriin sekä historiaan. 1700- ja 1800-luvuilla se osoitti valtavan vaikutuksensa venäläisen yhteiskunnan hengelliseen muotoutumiseen. Vuodesta 1735 asti, jolloin Totisesta kristillisyydestä -kirjasta ilmestyi ensimmäinen slaavilais-venäläinen käännös, 1900-luvun alkuun saakka tämä teos on toistuvasti käännetty ja julkaistu Venäjällä. Kaikkien eri yhteiskuntakerrosten edustajat, vallanpitäjistä tavallisiin kristittyihin, sukupolvesta sukupolveen, ammensivat siitä sieluillensa lohtua ja helpotusta. Neuvostovallan aikana perinne lukea Arndtia katkesi, mutta nyt se taas jatkuu. Ensimmäistä kertaa nykyaikainen lukija saa käteensä kuuluisan kirjan kauniina painoksena. Käännöksen pohjana on ollut viimeisen venäjänkielisen laitoksen teksti vuodelta 1906. Kääntäjänä toimi igumeni Peter Mezhsrinov, joka oleellisesti korjasi alkuperäistä käännöstä sekä täydensi puuttuvia kohtia monin paikoin saksalaisen alkuperäisteoksen pohjalta."

Mainittakoon lisäksi, että viime vuoden lopussa julkaistiin venäjäksi myös yhdistyksen papin kirjoittamat ja Ruotsissa julkaistut kirjat: Romarbrevets hermeneutik. En lärobok för teologer om vetenskaplig metod. (Roomalaiskirjeen hermeneutiikka eli taito tulkita kirjoituksia. Oppikirja teologisesta metodista teologeille.) Sekä Följ mig! Pastorala perspektiv i bergspredikan. (Seuraa minua! Pastoraaliteologisia näkökulmia vuorisaarnaan.) Kumpaakin painettiin 3 000 kpl. Aiemmin on jo julkaistu venäjäksi Reformatorisk gudstjänst på Skriftens grund (Reformatorinen jumalanpalvelus Kirjoitusten perustalla) (5 000 kpl) sekä Raamattu ja paimenvirka 3 000 kpl (ks. tästä LSHL 2014 n:o 6, 3-4). Kaikki nämä kirjat on painettu Valko-Venäjällä, ja sieltä ne levitetään eri maihin eri puolille entistä Neuvostoliittoa.

Muistutettakoon samalla, että Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry on jo kahteen kertaan julkaissut Svebiliuksen katekismuksen venäjäksi ja luovuttanut painokset Inkerin kirkon piispalle Aarre Kuukaupille.

Jumala tuntee omansa. Siunatkoon hän heidät molemmin puolin rajaa ja kaikkialla.


Olet lehden lukija (11.2.04 lähtien).Sivuja päivitetty viimeksi 24.10.2016
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com